Tepelný odpor slunečních kolektorů


Teplo, vzniklé na absorpční vrstvě je odváděno ke spotřebě pracovní kapalinou. Na cestě absorbér – pracovní kapalina musí překonat několik tepelných odporů. Výsledný tepelný odpor zvyšuje teplotu absorbéru oproti pracovní kapalině a tím jsou zvyšovány tepelné ztráty slunečního kolektoru. Tepelné odpory se snižují dostatečným dimenzováním přestupních ploch a výběrem materiálů s dobrou tepelnou vodivostí (např. sklo má přibližně 300x menší tepelnou vodivost než měď).
 
U deskových atmosférických, tzv. plochých kolektorů bývá častou příčinou nadměrného zvýšení teploty absorbéru jeho příliš velká šířka.
 
U průtočných slunečních kolektorů bývá tepelný odpor menší než u slunečních kolektorů s tepelnými trubicemi. Proto se tepelné trubice téměř výhradně používají u kolektorů vakuových, u kterých má zvýšená teplota absorbéru menší vliv na celkové tepelné ztráty.
 
Při posuzování účinnosti slunečních kolektorů z dlouhodobého hlediska je dobré zamyslet se nad možností zvyšování tepelných odporů u dotykových spojů, založených na pružnosti materiálu, jež jsou u některých typů slunečních kolektorů použity k přestupu tepla mezi jejich jednotlivými částmi.


návrat zpět do zajímavostí >>


Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.