Další významné vlastnosti slunečních kolektorů


  1. Závislost účinnosti na rychlosti větru Při měření účinnosti slunečních kolektorů je tato rychlost udržována na hodnotě 3 m-1 pomocí ventilátorů. Vyšší hodnoty, časté při provozu kolektorů hlavně ve vyšších nadmořských výškách poněkud snižují možný celoroční energetický zisk. Tato závislost je významná hlavně u plochých kolektorů, u sluneční vakuových kolektorů má vítr podstatně menší vliv.
  2. Namáhání kotvících nosných konstrukcí větrem Je důležité hlavně při umístění slunečních kolektorů na horizontální ploše (rovná střecha). Z tohoto důvodu jsou zde často upřednostňovány před plochými sluneční vakuové kolektory bez vnějších odrazných ploch, které kladou větru vlivem mezer mezi trubicemi menší odpor a nosná konstrukce tak může být méně robustní a tedy lacinější.
  3. Těsnost slunečních kolektorů U plochých kolektorů je tímto míněno zamezení zatékání dešťové vody mezi rámem a zasklením, případně systém řízeného odvětrávání prostoru absorbéru pro zamezení orosování vnitřní strany zasklení. U slunečních vakuových kolektorů jde hlavně o životnost požadovaného vakua. Ve všech těchto případech jsou důležité hlavně reference o daném typu slunečního kolektoru.
  4. Cena slunečních kolektorů Obecně lze říci, že čím vyšší je požadovaná průměrná pracovní teplota kolektoru a čím horší jsou klimatické podmínky, tím výhodnější je použití účinnějšího ( a tedy většinou dražšího ) typu slunečního kolektoru. Vždy je však nutné cenu porovnávat na jednotnou referenční plochu.

návrat zpět do zajímavostí >>


Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.