Montážní předpisy


Sluneční kolektory VacuSol® se montují na předem připravenou nosnou konstrukci, dodávanou naší společností. Jsou vyráběny pro všechny typy krytin. Lze dodat i pro různé úhly sklonu kolektorů. Nosná konstrukce se vyrábí z protlačovaných Al (Mg,Si) profilů.

Pro umístění na sedlovou střechu a na terén, nebo rovnou střechu do výšky 8 m nad okolním terénem postačují profily tvaru L o rozměru 40 x 40 x 4 mm za předpokladu, že jsou k nosnému podkladu připevněny střešními háky o rozteči max. 1200 mm.

Na rovnou střechu ve výšce 8 až 20 m nad terénem je potřebné použít zesílenou konstrukci. Nosná konstrukce je složena ze dvou rovnoběžně umístěných profilů, přičemž vrchní profil má předvrtané otvory, které odpovídají rozteči montážních otvorů v horní části kolektorového rámu. Do těchto otvorů se kolektor zavěsí pomocí nerezových šroubů M 6. Na spodní profil se kolektory pouze přiloží a slouží jako podpěra.

Kolektory se doporučuje montovat při málo intenzivním slunečním záření, neboť bez odběru energie mohou dosahovat vysoké teploty na vývodech (nebezpečí popálení!). Doporučujeme kolektory vybalit z přepravního obalu těsně před montáží a aktivní plochu (absorbéry) nechat zakryté dodanou neprůsvitnou folii do doby než bude solární systém napuštěn pracovní kapalinou. Je zakázáno plnit primární potrubí pracovní kapalinou za intenzivního slunečního záření při nezakrytých kolektorech!

Doporučuje se ochrana pole slunečních kolektorů proti účinkům blesku vodivým napojením studené větve primárního systému v místě přívodu potrubí do kolektoru a rámu nosné konstrukce k bleskosvodné ochraně objektu.

Při montáži na plochou střechu nebo na terén se doporučuje umístit spodní okraj kolektorů alespoň 0,5 m nad tuto úroveň vzhledem k možné sněhové pokrývce.

Všechny prvky solárního systému s kolektory VacuSol je nutné dimenzovat na teplotní odolnost min. 160 °C.
 

Montáž kolektorů všeobecně


Propojení kolektorů (měděná trubka ø 18 x 1 mm) do série se provádí několika způsoby jako například letováním nátrubku, lisováním nátrubku, svěrná šroubení.

Krajní kolektory se k primárnímu okruhu solárního systému připojují obdobně. V žádném případě není možné použit plastové trubky, které nevyhovuji provozním podmínkám solárních soustav.

Potrubí solární soustavy se musí opatřit tepelnou izolací, aby tepelné ztráty z potrubí do okolí podstatně nesnižovaly celkovou účinnost solární soustavy. Tepelná izolace musí být odolná vůči teplotám do 160 ˚C, u venkovních rozvodů je navíc nutná ochrana proti UV záření a vlhkosti. Tloušťku tepelné izolace je minimálně 13 mm pro vnitřní rozvod, pro venkovní rozvod pak minimálně 19 mm.

Na vstupu i výstupu primárního okruhu z kolektorové řady se doporučuje umístit co nejblíže ke kolektorům koleno 90° a za tímto kolenem potrubí primárního okruhu uchytit k pevnému podkladu, aby vývody z kolektorů nebyly namáhány na krut nebo ohyb a aby hydraulický systém kolektorů nebyl nadměrně namáhán dilatací připojeného potrubí.
 

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.