Montáž kolektoru VS 10 P


Kolektory VacuSol VS 10 P se montují do řady (sériově) v počtu max. 4 ks. Řady kolektorů se mohou zapojovat paralelně bez omezení. Je však nutné zachovat ve všech větvích stejné tlakové ztráty.
 
Aby byl zajištěn rovnoměrný průtok přes všechny kolektory je třeba provést zapojení výstupů na kolektoru střídavě. Volné výstupy se pak zaslepí, viz příklad zapojení. Na konci řady je pak umístěna ukončovací sada VS US, která je určena k ukončení kolektorového pole a osazení čidla solární regulace, montuje se na výstup.
 
Montáž kolektorů VS 10 P je možná jak svisle tak i vodorovně, v trubicích je již pracovní kapalin, jejíž cirkulaci zajišťuje čerpadlo. Vždy je třeba zajistit optimální úhel pro dopad slunečního záření na absorber kolektoru.
 
 
<- návrat zpět

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.