Dotační programy


Na naše výrobky je možné čerpat dotaci z uvedených programů:
 • Nová Zelená úsporám
 • IROP (Integrovaný regionální operační program) - bytové domy
 • Kotlíkové dotace

Ve všech případech jsme schopni vyhotovit projektovou dokumentaci a zajistit získání dotace.


Nová Zelená úsporám

RODINNÉ DOMY
 • Oblast C.3.1 Výše dotace pro ohřev TUV je 50%, nebo maximálně 45 tis. Kč
 • Oblast C.3.2 Výše dotace pro ohřev TUV + přitápění je 50 %, nebo maximálně 60 tis. Kč
 • Podoblast C.5 Podpora 5 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2031.Oblasti podpory

 • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • C. Efektivní využití zdrojů energie

Pravidla

 • Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 • Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.
 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2019.

 • Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná.

 • Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchoduhttp://www.mpo.cz/dokument167893.html ve spodní části v přílohách ke stažení.

 • Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků.

 • V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.

 • Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů. (vyplácena až po dokončení realizace opatření).

 • U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.


BYTOVÉ DOMY

 • Oblast C.3.1 Fixní částka 13000 Kč/kW , nebo 25 % z celkové částky
 • Podoblast C.5 podpora 15 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra (pouze pro bytové domy na území hlavního města Prahy)
Oblast podpory

 • A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 • B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
 • C. Efektivní využití zdrojů energie -na instalaci solárních termických systémů -podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

Zadavatelé


Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osoby

Pravidla

 • Žádat je možné před zahájením,v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

 • U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdajů
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.