Rodinné domy


RODINNÉ DOMY
•Oblast C.3.1 Výše dotace pro ohřev TUV je 50%, nebo maximálně 45 tis. Kč
•Oblast C.3.2 Výše dotace pro ohřev TUV + přitápění je 50 %, nebo maximálně 60 tis. Kč 
•Podoblast C.5 Podpora 5 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR zveřejnili podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určenou pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2031.


Pravidla

•Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby). 
•Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz. 
•Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 
•Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2019. 

•Instalaci vybraných zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může provádět pouze osoba oprávněná. 

•Seznam oprávněných osob najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchoduhttp://www.mpo.cz/dokument167893.html ve spodní části v přílohách ke stažení. 

•Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. 

•V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá. 

•Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů. (vyplácena až po dokončení realizace opatření). 

•U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.