Bytové domy


BYTOVÉ DOMY

• Oblast C.3.1  částka 13000 Kč/kW , nebo 25 % z celkové částky 
• Podoblast C.5 podpora 15 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra (pouze pro bytové domy na území hlavního města Prahy) 
Oblast podpory

• A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů 
• B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 
• C. Efektivní využití zdrojů energie -na instalaci solárních termických systémů -podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 Zadavatelé

 Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy: 
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající 
• společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ") 
• bytová družstva (dále jen „BD")
• města a obce (včetně městských částí)
• případně další právnické osoby 

Pravidla

•Žádat je možné před zahájením,v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření. 

•Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.

•U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdajů.

•Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.