Bytové domy


 • Oblast C.3.1 Fixní částka 13000 Kč/kW , nebo 25 % z celkové částky
 • Podoblast C.5 podpora 15 tis. Kč na odborný posudek od autorizovaného inženýra (pouze pro bytové domy na území hlavního města Prahy)Oblasti podpory

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie -na instalaci solárních termických systémů -podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoruZadavatelé

Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:
 • fyzické osoby podnikající i nepodnikající
 • společenství vlastníků jednotek (dále jen „SVJ")
 • bytová družstva (dále jen „BD")
 • města a obce (včetně městských částí)
 • případně další právnické osobyPravidla

 • Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
 • Celková výše podpory na jednu žádost je v oblasti podpory A nebo i v kombinaci více opatření z oblasti podpory A a C omezena na max. 30 % řádně doložených způsobilých výdajů.
 • U samostatného opatření z oblasti podpory C je celková výše podpory na jednu žádost omezena na max. 25 % řádně způsobilých doložených výdaj
 • Na jeden bytový dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory.


Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.