Solární panely


Solární vakuový panel VacuSol® je zařízení, které využívá fototermální přeměnu slunečního záření k ohřevu pracovní kapaliny. Solární panely jsou složeny ze skleněných trubic, uložených v samonosném nerezovém rámu. V těchto trubicích je měděný absorber opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou TiNOX, která přijímá sluneční záření. Ze skleněných trubic je odčerpán vzduch na elektronkové vakuum minimálně 10-3Pa. Získanou tepelnou energii je dále možno zužitkovat prostřednictvím výměníku tepla. Nedoporučuje se v solárních panelech přímo ohřívat užitkovou vodu a vodu pro bazény.
 
55 - 90 % úspora nákladů spojených s přípravou teplé užitkové vody
25 - 40 % úspora nákladů spojených s vytápěním
 
Solární vakuový panel VacuSol® lze použít k celoročnímu ohřevu užitkové vody, ohřevu bazénů, v zimních měsících pak pro přitápění v domácnostech, průmyslových a hospodářských budovách (hotely, skleníky, bazény a jinde, kde je zapotřebí tepelné energie).
 
Princip činnosti vakuových solárních panelů
Náš výrobek lze s úspěchem používat i tam, kde jiná obdobná zařízení vykazují nepoměrně nižší účinnost. Těchto výsledků je dosaženo použitím vakua jako dokonalé tepelné izolace, vysoce selektivní vrstvou na absorberech a principem tepelných trubic.
Solární vakuový panel VacuSol ® je moderní výrobek ryze českého původu, který navazuje na dlouholetý vývoj akademie věd.
Solární panel se skládá z deseti skleněných trubic, uložených v nosném rámu. V těchto trubicích je měděný absorber opatřený vysoce selektivní absorpční vrstvou, která přijímá sluneční záření. Tepelná energie je odváděna z absorbéru pomocí tzv. „tepelných trubic” naplněných vysoce prchavou látkou do expandéru, kde předává svoji tepelnou energii pracovní kapalině. Ze skleněných trubic je odčerpán vzduch na elektronkové vakuum.


soubor1.pdf
  soubor1.pdf  

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.