Slovník pojmů


Tato kapitola je věnována stručnému popisu.
V několika posledních letech se rozmohl velký zájem o alternativní a obnovitelné zdroje. V následujících řádcích vám vysvětlíme část nejčastěji používaných pojmů…
 
 
TUV: teplá užitková voda

Panely (kolektory)VacuSol®: solární panely (kolektory) s vakuovými trubicemi

Materiál absorberu: absorbery jsou tvořeny měděnými lamelami přiletovány nebo přivařeny k měděné trubce

Povrchová úprava TiNOX: je tvořena titanem oxidu naneseném na měděný absorber v ochranné atmotféře.

Absorpce: schopnost příjmat sluneční záření v jeho širokém spektru 95%

Absorpční plocha: je hlavní funkční částí solárního panelu

Emisivita: tepelné ztráty absorberu do 5%

Vakuum: izolace absorberu,odčerpaný vzduch ze skleněných trubic na elektronkové vakuum podtlak minimálně 10¯³Pa

Izolace: izolace kolektoru z minerální vlny odolná vysokým teplotám, rozvody potrubí jsou chráněny kaučukovou izolací odolnou vysokým teplotám a UV záření

Vakuová trubice: skleněná trubice vyrobená ze sodného skla, která dobře propouští sluneční paprsky. Průměr 56 mm, síla stěny 1,8 mm. Odolává zatížení sněhovou pokrývkou

Rám kolektoru: rám tvoří nosnou konstrukci pro skleněné trubice a je vyhotoven z nerez oceli

Zásobníky:
monovalentní – pouze pro ohřev jedním zdrojem energie, např.solární systém nebo kotel
bivalentní – pro ohřev dvěma zdroji, ve spodní části je registr pro solární systém, v horní pak výměník pro kotel.
trivalentní - pro ohřev třemi zdroji , ve spodní části je registr pro solární systém, v horní pak výměník pro kotel a u uprostřed elektrická patrona

Výměník (registr): odděluje od sebe dvě kapaliny

Expanzní nádoba: vyrovnává tlakové výkyvy vlivem ohřevu kapaliny, je odolná proti chemickému působení glykolu, objem nádoby je závislý na celkovém objemu teplonosné látky v soustavě

Čerpadlo: solární hnací jednotka, jejíž součástí jsou teploměry, armatury, pojistné zařízení a oběhové čerpadlo umožňující nastavení otáček

Pojistný ventil: jistí solární systém proti vzniku přetlaku, zpravidla se používá pojistný tlak 6 Barů

Tepelná trubice: tepelná energie je odváděna z absorberu pomocí tzv. Tepelné trubice naplněné vysoce prchavou látkou, která se odpařuje do expanderu, kde předává svoji energii pracovní kapalině. Pracovní teplota tohoto typu solárního kolektoru je omezena na 160 °C

Koaxiální trubice: tepelná energie je odváděna z absorbéru pomocí tzv. Koaxiální trubice, kterou protéká přímo pracovní kapalina, (touto kapalinou je zpravidla nemrznoucí kapalina s bodem tuhnutí – 30°C a s přídavkem antikorozních přísad). Pracovní teplota tohoto solárního panelu není omezena, může tedy dosahovat až 320°C. Tento typ solárního panelu má větší účinnost, ale větší tlakové ztráty.

Sluneční záření: dělíme na přímé, kterého je 45 % a difuzní kterého je 55 %

Nemrznoucí kapalina: náplň pro solární systémy s přísadou antikorozních látek, velmi účinný a jednoduchý způsob ochrany proti zamrznutí. Bod tuhnutí je -30°C v neředěném stavu

Solární hydraulická jednotka: zajišťuje nucený oběh pracovní kapaliny solárního systému. Obsahuje teploměry vstupu a výstupu, manometr, pojistný, napouštěcí a vypouštěcí ventil, čerpadlo, separátor vzduchu, uzavírací armatury.

Solární regulátor: provoz solárního systému není možný bez automatické regulace. Slouží k řízení ohřevu vody v bojleru (bazénu) pomocí kolektoru

Záložní zdroj: není závislý na elektrické síti, při výpadku elektrické energie zajišťuje chod solárního systému

Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.