Energetický zisk


Energetický zisk solárních systému s 18 m2 solárních panelů VacuSol® v lokalitě Olomouc v období září 1999 až prosinec 2001. Celkový energetický zisk v letech 2000 a 2001 činil 25 757,9 kWhod, což odpovídá ročnímu energetickému zisku 715,5 kWhod na 1 m2.
 

Účinnosti solárních panelů

 

Účinnosti různých druhů solárních panelů při slunečním záření 800 W/m2.
Při záměru využít sluneční energii pro výrobu tepla se nutně dostaneme do fáze, kdy se musíme rozhodnout, který druh solárního panelu by byl pro danou aplikaci nejvhodnější. Pro přípravu TUV a případně vytápění se v naprosté většině případů rozhodujeme mezi plochými a vakuovými solárními panely. Abychom mohli učinit kvalifikované rozhodnutí, musíme znát křivku účinnosti, změřenou v akreditované zkušebně.
 
Připomeňme si význam jednotlivých údajů. Křivka účinnosti je závislostí účinnosti daného slolárního panelu na parametru x, kterého hodnota je dána rozdílem okamžité pracovní teploty solárního panelu a teploty okolí, vztaženým na okamžitý energetický tok sluneční záření. Rozměr x je tedy m2 .K.W -1.
 
Laicky řečeno: účinnost solárního panelu se snižuje se vzrůstající pracovní teplotou a s klesající hodnotou teploty okolí, přičemž ozáření je pouze parametrem, abychom mohli jednotlivá měření spolu porovnávat.
 
Obecná křivka účinnosti je na přiloženém obrázku

obrazek198pomocny
 
Horní barevná oblast jsou tzv. optické ztráty solárního panelu (nevyužité sluneční záření), které jsou pro dané ozáření konstantní a jejich velikost je velikosti ozáření přímo úměrná. Optické ztráty nejsou závislé na tepelných poměrech solárního panelu. Střední barevná oblast jsou tepelné ztráty solárního panelu, které se zvyšují se stoupajícím, výše uvedeným rozdílem teplot.
Tepelné ztráty nejsou závislé na velikosti ozáření Sluncem.

 
Spodní barevná oblast označuje využitelnou energii

Z uvedeného přehledu vyplývají známá pravidla: čím vyšší je požadovaná pracovní teplota, čím menší je dostupnost slunečního záření, čím vyšší je nadmořská výška, tím více se musíme přiklánět k účinnějším typům solárních panelů. Solidní dodavatelé solární techniky by pak měli umět zdůvodnit nasazení určitého typu solárního panelu pro určitou aplikaci v určité lokalitě i odbornějším způsobem, než jsou obvyklé zažité zvyklosti. Snahou společnosti VacuSol, spol. s r.o., která vyrábí vakuové solární panely českého původu již přes 17 let, je nabízet zákazníkům dostatek informací pro jejich snadné a technicky podložené rozhodování.

Vakuový solární panel VacuSol® patří k vysoce účinným typům klasické konstrukce, vyznačující se měděným absorbérem a vývodem teplonosného média měděnou trubkou přes vakuovo těsný spoj kov-sklo, což zaručuje minimální tepelné odpory ve směru absorbér – pracovní kapalina. Spojení kovu se sklem má tepelnou odolnost přes 350°C, což zaručuje možnost kvalitního odplynění materiálu při vlastním vakuování (tedy i vysokou životnost vakua) a dostatečnou odolnost pro případy, kdy nelze ze solárního panelu odvádět teplo (např. výpadek čerpadla) a kdy může teplota spoje dosáhnout až 270°C. Z tohoto důvodu společnost VacuSol, spol. s r.o. nepoužívá lepený spoj kov-sklo, používaný u některých vakuových kolektorů na našem trhu z převážně asijské provenience.

Solární panel VacuSol® dále neobsahuje žádné prvky koncentrace slunečního záření, které mohou znamenat při podmínkách měření solárních panelů (kolmý dopad slunečního záření na solární panel, minimum difúzního záření) určité zlepšení parametrů, avšak při běžných podmínkách těchto výhod z prostých fyzikálních důvodů nemohou využít a spíše se jejich celkový energetický zisk snižuje.

Občas se objeví dotaz, proč nejsou solární panely VacuSol® vyráběny z „tvrdého“ skla, což s oblibou inzerují někteří výrobci solárních panelů jako nějakou výhodu. Zde je nutno zdůraznit, že ve sklářství není pojem „tvrdé“ či „měkké“ sklo ve významu mechanické odolnosti (tu mají oba druhy skla v podstatě stejnou), jedná se jen o souhrn vlastností skel, podstatných pro způsob jejich zpracování (viskozita, tepelná roztažnost apod.). Společnost VacuSol, spol. s r.o. uvítá Váš zájem o solární techniku a doufá, že budete spokojeni jak s kvalitou nabízeného zboží, tak s obsažností podaných informací.


Chci více informací

Kontaktujte nás

  +420 602 551 902
  info@vacusol.cz
  kontaktní formulář
  poptávkový formulář
               
VacuSol, spol. s r.o. | Dolní Rožínka 149 | 592 51 Dolní Rožínka | telefon: +420 566 567 531 | e-mail: info@vacusol.cz
Facebook    Youtubue    Google Plus

edited by n.e.s.p.i.